Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش اول)

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش اول)

برای رسیدن به موفقیت در زندگی تنها تالش کافی نیست. بلکه شما باید با قوانینی آشنا شوید که با به کارگیری آنها سریعتر و راحتتر به اهدافتان دست مییابید.

یک نفر را در نظر بگیرید که قصد رانندگی از شهری به شهر دیگر را دارد . اگر این شخص با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا نباشد چه می شود؟ او هرگز نمی تواند بدون آسیب زدن به خودش و دیگران این مسیر را طی نماید و امکان رسیدنش به مقصد بسیار کم بوده و خطرات فراوانی او و دیگران را در این مسیر تهدید خواهد کرد. میزان راحتی و سرعت این راننده در رسیدن به مقصدش به میزان آشنایی او با قوانین راهنمایی و رانندگی بستگی دارد. هر چه با قوانین آشناتر باشد سفر لذت بخش تر و امن تری خواهد داشت.

زندگی هم مثل رانندگی است . هر چه شما با قوانین زندگی بیشتر آشنا باشید، زندگی بهتر و راحتتری خواهید داشت.

دانستن این قوانین کار شمارا بسیار راحت میکند. تمام موفقیتها با توجه به این قوانین صورت میپذیرد. با آگاهی از این قوانین بسیار قدرتمند شده و با به کار بردن آنها در زندگیمان به راحتی به همه اهدافمان دست پیدا خواهیم کرد.

اگر این ۱7 قانون را بیاموزید و در زندگیتان بکار ببرید هیچ چیز ساده تر از موفقیت نخواهد بود.

اگر در راه موفقیت قدم برداشته اید و موفق نمی شوید یک لحظه بایستید و به دور و ورتان نگاه کنید یا راه را اشتباه رفته اید و یا هدف را اشتباه انتخاب کرده اید.

 همه ما برای موفقیت خلق شده ایم. هیچ گیاهی برای رشد کردن زحمت و دردسر نمی کشد. گیاه از رشد کردن لذت می برد و به راحتی سر از خاک بیرون می آورد. موفقیت برای انسانها نیز به همین سادگی است . نیاز نیست که خود را  اذیت کنید و زحمت بکشید فقط کافی است قانونمندیهای جهان را بشناسید. هیچ چیز راحتتر از موفق شدن نیست.

بیایید برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم با این قوانین آشنا شویم. 

قانون علت و معلول

چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. هر چیز به دلیلی رخ میدهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی، علتی وجود دارد. هر واقعه ای که رخ میدهد علت یا علتهای به خصوصی وجود دارد، چه از آنها اطالع داشته باشید، چه نداشته باشید. در زندگی هر کاری را که بخواهید، می توانید انجام دهید؛ به شرط آنکه تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید و سپس عمل کنید. موفقیت، شکست، شادی و غم، همه و همه علت یا عللی دارند. فرد باهوش و منطقی همیشه به دنبال کشف علتها و روابط آن با نتایج است. آدمهای موفق کسانی هستند که در هر کاری و در هر رابطهای دنبال علت و معلول می گردند. دلیل را پیدا می کنند آنها را به قانون تبدیل کرده و همیشه این قوانین را رعایت میکنند و موفق میشوند. اگر فروشتان کم است دلیل واقعی آن را پیدا کنید.

اگر رابطه شما با خانواده خوب نیست دلیل اصلی آن را پیدا کنید اگر وزنتان روز به روز بیشتر میشود دلیل اصلی آن را پیدا کنید و پس از پیدا کردن علت وقوع این اتفاقات بر آنها مسلط شده و شرایط مطلوب ر ا رقم بزنید. همیشه دلیل واقعی را پیدا کنید. با پیدا کردن دلیل واقعی اتفاقات شما قدرت کنترل آنها را پیدا میکنید. از این قانون میتوانید در تمام رویدادهای زندگیتان به خوبی بهره ببرید و کنترل زندگی خود را در دست بگیرید.

 قانون ذهن و عینیت یافتن ذهنیات

شما تبدیل به همان چیزی میشوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا ً طالب آن هستید؛ و به چیزهایی که دوست ندارید اصال فکر نکنید. همیشه به خواسته هایتان توجه کنید نه به ناخواسته هایتان. زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند، حفظ کنید. ضمیر ناخودآگاه شما تفاوتی بین تجربه غیر واقعی و تخیل با دنیای واقعی نمی بیند و اگر چیزی را تجسم کنیم برای ضمیر ناخودآگاه مثل این است که آن کار را انجام دادهایم. بین طرز تفکر و احساسات درونی شما و عملکرد و تجارب بیرونیتان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیتهای شما بازتاب دنیای درونی شماست. بنا براین افکارتان را آگاهانه انتخاب کنید و فقط مواردی را به ذهن خود راه دهید که به نفع شما باشد.

اگر در کار فروش هستید به چه چیزهایی بیشتر فکر می کنید؟
به جای اینکه به مشکلات و نبودن مشتری و خرابی بازار فکر کنید به این فکر کنید که چگونه مشتریان خود را افزایش دهم؟ چگونه در هر شرایطی سود خود را افزایش دهم؟ چگونه مشتریان بیشتری جذب کنم؟ چگونه مشتریان خود را خوشحال ترکنم؟ به هر چه فکر کنید در زندگی شما بیشتر می شود. رعایت این قانون می تواند در زندگی شما بسیار تأثیرگذار باشد. همیشه به چیزهایی که دوست دارید فکر کنید نه چیزهایی که نمیپسندید.

قانون باور

 باور، فکری است که بسیار زیاد در ذهن ما تکرار شده است. هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید، به واقعیت تبدیل میشود. شما آنچه را می ً بینید که قبال بهعنوان باور انتخاب کردهاید. پس باید باورهای محدودکنندهای را که مانع موفقیت شما هستند، شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید. شما آنچه را که میبینید باور نمیکنید بلکه آنچه را که باور میکنید میبینید. انسانها همانگونه كه باور داشته باشند میتوانند بينديشند. باورهاي آدمي است كه در هرلحظه به او القا میکند كه چگونه بينديشد شما در زندگی آنچه را که به عنوان باور انتخاب کرده اید می بینید.انسانی که می خواهد تغییر کند باید باورهایش را تغییر دهد. انسانها ماشین اثبات باورهایشان هستند. هر چه را باور کنند تجربه خواهند کرد... قانون زندگی قانون باور است. باورهاي عالي سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است. فرق بين انسانها، فرق ميان باورهاي آنان است توانمندي يك انسان را باورهاي او تعيين میکند باورهاي شما دستاوردهاي شمارا در زندگي می سازند

باورها از کودکی در ما ساخته می شوند.خانواده ،جامعه،دین و مذهب ،دوستان،رسانه های جمعی و معلمان مواردی هستند که در ساخته شدن باورهای ما نقش زیادی دارند.ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم و هر فکری را به عنوان باور نپذیریم.

اگر بین شما و اهدافتان محدودیت و مانعی وجود دارد یقین بدانید که باور محدود کننده ای بیش نیست.خداوند هیچ مشکلی سر راه انسانها قرار نمی دهد مگر اینکه توانایی حل آن را از قبل به او داده باشد.هر گاه با خود گفتید من نمی توانم این مشکل را حال کنم بدانید دچار باوری محدود کننده شده اید.این باورهای محدود کننده را پیدا کنید وآن را با باوری سازنده و قوی جایگزین نمایید.

باورها با تکرار افکار مثبت تغییر می کنند.شما می توانید از دو راه افکار مثبت را تکرار کنید:

۱-جمالت تاکیدی مثبت

۲-تصویر سازی ذهنی

بنابراین باورهای مخرب و محدودکننده خود را مشخص کنید و آنها را با باورهای سازنده و مثبت جایگزین نمایید.

 

قانون تمرکز و انتظار

بر هر چیزی تمرکز کنید و انتظار وقوع آن را داشته باشید، مقدار بیشتری از آنها به دست میآورید. تمرکز یعنی نگه داشتن کانون توجه بر روی موضوعی خاص و جلوگیری از ورود افکار مزاحم به آن موضوع.تمرکز پلی است بین ما و موضوعی که روی آن تمرکز کرده ایم.بدون تردید تک تک اتفاقات و شرایط زندگی ،حاصل تمرکز بر روی موضوعات مختلف است. اگر موضوعات خوشایند را تجسم کنید و با اعتمادبهنفس انتظار وقوع آن در جهان پیرامونتان را داشته باشید، اتفاق خواهند افتاد. هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید، در زندگی واقعی، شکلگرفته و گسترش پیدا میکند؛ بنابراین باید فکر ً خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعا طالب آن هستید و انتظار وقوع آن را داشته باشید. شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل میکنید. وقتی ضمیر ناخودآگاه انتظار چیزی را داشته باشد، کاری میکند که آن چیز اتفاق بیفتد. پزشکان از این قانون با استفاده از دارونماها در درمان بیماریها استفاده میکنند. دارونماها هیچ خاصیت پزشکی ندارند و فقط شبیه به داروی اصلی هستند. پزشکان با تجویز دارونماها و فقط با تلقین به بیماران در آنها انتظار شفا پیدا کردن را ایجاد میکنند و با توجه به قانون انتظار، بیماران چون انتظار بهبود دارند، دارونماها اثر کرده و بیمار شفا پیدا می کند

پرسیدن سوال می تواند کانون تمرکز و توجه شما را به موضوعات مختلف هدایت کند.با پرسیدن سواالت قدرتمند و مثبت کانون تمرکز خود را به سمت خواسته هایتان معطوف کنید.سواالتی از قبیل :چطور می توانم فروشم را افزایش دهم؟چطور می توانم در هر شرایطی بیشتر سود کنم؟چطور می توانم خانه بهتری داشته باشم؟ اگر می خواهید موضوعی از زندگی شما دور شود فقط کافی است که کانون تمرکز خود را از آن موضوع بردارید و به آن توجه نکنید.در کسب و کار اگر توجه و تمرکز خود را از کسب و کارتان بردارید به سرعت مثل شمع آب شده و از بین می رود. بنابراین در زندگی همیشه بر روی موضوعاتی تمرکز کنید که دوست دارید برایتان اتفاق بیفتد وانتظار وقوع اتفاقات خوب را داشته باشید. تا مقدار بیشتری از آنها را در زندگی تجربه کنید.

ادامه قوانین:

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش دوم)

17 قانون موفقیت از ناپلئون هیل (بخش سوم)

ارسال نظر

خوش آمدید

نیمکت برای یادگرفتن، همیشه جذابه. نوشتن از نیمکت جذابتره. خاطرات نیمکتی شما را خریداریم.

دناگرام، شبکه اجتماعی فروش اینترنتی

درگاه پرداخت مستقیم، بدون کمیسیون و بدون هزینه اولیه، کارکرد آسان و سریع

لیتکهای مفید

آمار

  • بازدید امروز: 169
  • بازدید دیروز: 142
  • بازدید کل: 149216

نیمکت سایت آموزشی ایران قدرت گرفته از سایت نیمکت - آموزش کسب و کار اینترنتی